Main Squad

Meet
the
Squad

Rajesh NV

Rajesh NV

CEO

Prem

Prem

Team Head

Balaraman

Balaraman

Senior Web Designer

Karthick M

Karthick M

Senior Full Stack Developer

Nowfal

Nowfal

Senior Graphic Designer

Sathyiamoorthi

Sathyiamoorthi

Web Developer

Aravind

Aravind

Digital Marketing

Santhiya KS

Santhiya KS

Human Resource

Enquiry    
    Top